Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zawartej na odległość umowy. Możesz zrezygnować z umowy składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: hempgold@protonmail.com
Zwracaną rzecz należy wysłać do nas niezwłocznie na adres wskazany drogą elektroniczną jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia, w którym zrezygnowałeś z umowy.
Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty wysyłki rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci jak najszybciej, trwa to zwykle do 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie rezygnacji w postaci oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wstrzymanie się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności może nastąpić do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub  dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi szybciej. Im szybciej zwrócisz nam zakupiony produkty, tym szybciej zwrócimy Ci środki.
Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• w której przedmiotem jest produkt z kategorii susz CBD, który po otwarciu nie nadaje się do zwrotu,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
Wszelkie informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres email: inf0@hempgold.eu
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
• Wyślij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
• W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
• Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
• Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.

Załączniki:

Pobierz wzór formularza reklamacyjnego – tutaj
Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy – tutaj